...
E N E R G O - T E R M

Ładowanie

ZAMÓW JUŻ DZIŚ

Audyt energetyczny - Dofinansowanie Czyste Powietrze

Wszyscy nasi audytorzy są wpisani do Rejestru osób uprawnionych do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej, Członkami Zrzeszenia Audytorów Energetycznych, w tym również Rekomendowanymi. 

Starasz się o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze?
Ubiegasz się o inne dofinansowanie?
Chcesz obniżyć koszty energii?

Jeżeli potrzebujesz szybkiej realizacji, zadzwoń do nas już dziś!

Działamy na terenie województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego.

Dojeżdżamy do klienta i współpracujemy z ekipami wykonawczymi, które szybko i fachowo przeprowadzają zalecaną termomodernizacją i obsługują inwestycje w WFOŚ.

CZYM JEST

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny to kompleksowa analiza efektywności energetycznej budynku lub instalacji. Przeprowadza się go w celu zidentyfikowania możliwości oszczędności energii i poprawy wydajności, obejmując aspekty takie jak izolacja, systemy grzewcze, oświetlenie i inne czynniki wpływające na zużycie energii.

Eskperci w Szczecnie

Zaufaj ekspertom z Twojej miejscowości i bądź spokojny o swoje zlecenie.

Nasz adres

„ENERGO-TERM” Michał Manikowski ul. Santocka 48-49 (CARMEN) 71-083 Szczecin

ZAMÓW

Audyt energetyczny budynku

Szczecin i okolice

Audyty energetyczne

Program Czyte Powietrze - od 03.01.2023 roku wchodzą nowe warunki otrzymania. Weź dofinansowanie nawet do kwoty 136.200 zł na ocieplenie budynku, wymianę pieca i na inne ekologiczne rozwiązania.

Audyt energetyczny umożliwia dokonanie obiektywnej oceny zasadności realizacji usprawnień modernizacyjnych.

Audyt energetyczny wskazuje rozwiązanie optymalne, zarówno z punktu widzenia kosztów realizacji, jak również oszczędności energii. Audyt energetyczny jest niezbędnym dokumentem w przypadku ubiegania się o dofinansowanie prac modernizacyjnych. Jednym ze źródeł dofinansowania jest premia termomodernizacyjna udzielana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

Premia termoizolacyjna

Premia termomodernizacyjna przysługuje właścicielom lub zarządcom:

– budynków mieszkalnych,
– budynków zbiorowego zamieszkania,
– budynków użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego i wykorzystywanych przez nie do wykonywania zadań publicznych,
– lokalnej sieci ciepłowniczej,
– lokalnego źródła ciepła.

Kto może skorzystać?

Z premii termomodernizacyjnej mogą korzystać wszyscy inwestorzy bez względu na status prawny, a więc:

– osoby prawne (m. in. spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego)
– jednostki samorządu terytorialnego
– wspólnoty mieszkaniowe
– towarzystwa budownictwa społecznego
– osoby fizyczne (w tym właściciele domów jednorodzinnych)

Komu przysługuje?

Premia termomodernizacyjna przysługuje w przypadku realizacji następujących rodzajów przedsięwzięć termomodernizacyjnych:
– ocieplenie przegród zewnętrznych budynku,
– wymianę okien i drzwi zewnętrznych,
– wymianę lub modernizację systemu grzewczego,
– wymianę lub modernizację systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej,
– modernizację lub usprawnienie systemu wentylacji,
– wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych lub wysokosprawnej kogeneracji,
– likwidację lokalnego źródła ciepła i wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła,
– zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych.

Audyt energetyczny budynku - co zawiera?

Zakres prac termomodernizacyjnych, które uwzględnia audyt energetyczny, powinien być maksymalnie kompleksowy, ujmujący zarówno zmniejszenie strat ciepła przez przegrody budynku jak i zastosowanie wydajnych urządzeń grzewczych i przesyłowych gwarantujących maksymalną sprawność. Audyt energetyczny budynku zawiera wyliczenia wielkości premii termomodernizacyjnej.

na rynku
0 + lat
Zadowolonych klientów
0 +
Ukończonych projektów
0 +
NAPISZ DO NAS

Gwarancja szybkiej odpowiedzi

  Imię

  Twój e-mail

  Podaj numer telefonu

  Wpisz miasto

  Wybierz typ budynku:

  Audyt energetyczny w Szczecinie

  Potrzebujesz audyt energetyczny budynku?

   

  Zapraszamy do kontaktu. Szybko, sprawnie, bezpiecznie!

  Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
  Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.